Документи, які необхідно подати для набуття статусу Члена Біржі

Для юридичних осіб Для фізичних осіб
- Заяву із проханням про реєстрацію у статусі Тимчасового Члена Біржі (орендаря біржового місця);        (скачати) - Заяву із проханням про реєстрацію у статусі Тимчасового Члена Біржі (орендаря біржового місця);       (скачати)
- Копію документа, що підтверджує сплату вступного внеску. - Копію документа, що підтверджує сплату вступного внеску.
Зразок договору на оренду біржового місця 
Філії та члени (брокерські контори) Товарної біржі "ІННЕКС"